Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

  • Hunnestad Säteri startsida

Hunnestad Säteri och By i Ljunits härad i Skåne län

Den lilla byn med den stora historiken

hunby1700w

 Illustration av byn omkring 1750 av Bertil Lundahl

I Hunnestad fanns före enskiftet ett gammalt frälsesäteri med 10 åbogårdar, torp, gatuhus och en vattenmölla.

Under de olika flikarna kan du finna några av de som bott i Hunnestad under främst 17- 18- och 1900 talen.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org