Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

GÅRDARNA I HUNNESTAD VAR PÅ 1/4 MANTAL, FRÄLSE. MOTSVARANDE C:A 30 HEKTAR. EFTER 1840 FICK VISSA GÅRDAR NYA NUMMER. EFTER 1910 ÄNDRADES GÅRDARNAS NUMMER IGEN.

Hunnestad 10 (9)

 

Hunnestad 9:7                                                                                                  Hunnestad 9:6

Insockne frälsehemman, från början ¼ mantal beläget söder om nummer 9 vid byvägen. 60 tunnland vid enskiftet, åkrar; Heawången, Sunnawången, samt Öppna gatan och gamle wägen och tomten. Vid laga skifte 1907 hade gården nummer 9, då fanns det 30 hektar och 26 ar åker och tomt medan det fanns 2 hektar och 11 ar äng, totalt 32 hektar och 37 ar. 1913 fanns det totalt 13,1 hektar på nr 9:6 och 18,6 hektar på nummer 9:7.

Specification uppå allmogens information uti Catechismi lära uti Skårby församling Anno:
1716 Pål Jönsson, hustru Bengta, pojke Niels, piga Ellsa.
1721 Paull Jönsson, hustru, inhyse faderen, syster Marna (mantalslängd).
1726 Påhl Jönsson, dräng Jacob, piga Karna.

Kommunionlängd:
1750 Mårten, piga Karna
1766 Mårten Jönsson, Ingeborg, dräng Mårten.
1779 Hans Larsson, Ingeborg, dotter Hjertrud.

Husförhörslängd:
1780
Hans Larsson f. 1742, Ingeborg f. 1732?, dotter Elna f. 1762, dräng Nils f. 1758.
1791
Jeppa Andersson 40 år, hustru ? 33 år, dotter Hanna 1 år, dräng Anders Andersson 27 år, piga Elna 27 år, inhyse Hans 61 år, Ingeborg 63 år.
1808
Jeppa Andersson f. 1750, hustru Bengta f. 1771, son Anders f. 1802, dotter Hanna f. 1789, dotter Elfa f. 1797, dotter Kjerstina f. 1800, son Ola f. 1807, dräng Tufve Jönsson f. 1786, Per Larsson f. 1793.
1813
Jeppa Andersson f. 1750, hustru Bengta Pehrsdotter f. 1771, son Anders f. 1802, son Ohla f. 1807, dotter Elsa f. 1797, dotter Hjertrud f. 1800, dräng Phål Andersson f. 1794.
1827
Nils Håkansson f. 1781, hustru Elsa Jeppsdotter f. 1797, son Håkan f. 1819, dotter Kerstina f. 1823, moder Bengta Pehrsdotter f. 1771.
1842
Nils Johansson f. 1810, hustru Elna Matsdotter f. 1817, dotter Elsa f. 1839.
1856
Nils Johansson f. 1810, hustru Elna Matsdotter f. 1817, dotter Elsa f. 1839, dotter Bengta f. 1843, dräng Jöns Andersson f. 1808.
Gården flyttades till norr om byn på det gamla säteriets tomt.
1869
Nils Olsson f. 1819 I Harzade mölla, hustru Eljena Pehrsdotter f. 1804 i Hunnestad 14, son Jöns f. 1848, son Pehr f. 1843.

1875

Nils Olsson f. 1819, hustru Eljena Pehrsdotter f. 1804, son Jöns f. 1848, hustru Johanna Nilsdotter född 1856, dotter Bengta f. 1875, son Per f. 1877, dotter Anna f. 1879.

1884
Jöns Nilsson f. 1848, hustru Johanna Nilsdotter f. 1856, son Per f. 1877, dotter Bengta f. 1875, dotter Anna f. 1879, son Johan f. 1882, son Ola f. 1884, Inhyse Nils Olsson f. 1819.
1895
Jöns Nilsson f. 1848, hustru Johanna Nilsdotter f. 1856, son Per f. 1877, dotter Bengta f. 1875, dotter Anna f. 1879, son Johan f. 1882, son Ola f. 1884, dotter Elise f. 1886. Undantagsman Nils Olsson f. 1819, dräng Sigfrid Hermand Jönsson f. 1878.
1900
Jöns Nilsson f. 1848, hustru Johanna Nilsdotter f. 1856, son Per f. 1877, dotter Bengta f. 1875, son Johan f. 1882, son Ola f. 1884, dotter Elise f. 1886, dotter Karolina f. 1897, fosterson Karl Reinhold Olsson f. 1888, Undantagsman Nils Olsson f. 1819.
1910
Jöns Nilsson f. 1848, hustru Johanna Nilsdotter f. 1856 son Ola f. 1884, dotter Karolina f. 1897.

Gården är nu delad och sonen Johan Jönsson äger den västra halvan av arealen där byggnader nyligen har uppförts mellan Hunnestad by och Snitting. Västra gården se nedan.
1913
Nr 9:7, 18,6 ha varav 1 ha i Rots mosse, äges av Jöns Nilsson f. 1848. (Rikets allmänna kartverk med ägarbeskrivning 1913)
1920
Nr 9:7,ägare Ola Jönsson f. 1884, hustru Selma Naumburg f. 1893, son Helge f. 1913, son John f. 1916, son Erik f. 1919.
1930
Ola Jönsson f.1894, Selma Naumburg f. 1893, son John Rutger f. 1916, Nils Erik f. 1919, Olle Sigvard f. 1924, Anna Birgit Elvira Holmgren f. 1913.
1946

Nr 9:7, 15,5 ha, Ola Jönsson f.1894, Selma Naumburg f. 1893, son John Rutger f. 1916, Nils Erik f. 1919, Olle Sigvard f. 1924.

1963

Nr 9:7, ägare Ola Jönsson, Arrendatorn Olle Jönsson f.1924, hustru Britt Nilsson f. 1925, son Leif f. 1943, dotter Ylva f. 1948, dotter Anne f. 1959.

Hunnestad 10 (9:6)
1913
Nr 9:6, 9,2 ha och 3,9 ha Hunnestad 8 äges av Johan Jönsson f. 1882. (Rikets allmänna kartverk med ägarbeskrivning 1913)
1920
Nr 9:6, ägare Johan Jönsson f. 1882, hustru Anna Elfrida Rasmusson f. 1885, fosterson Karl Sigvard Gösta Jeppsson f. 1912.
1930
Johan Jönsson f. 1882, Anna Elfrida Rasmusson f. 1885, Edit Karolina Persson tjänstinna f. 1913, Karl Einar Gottfrid Sjöstrand dräng f. 1915.
1946
Nr 9:6, 15 ha, Nils Gullstrand f. 1905, hustru Agnes Persson f. 1912, son Kjell f. 1935, dotter Ruth f. 1937, dotter Gunnel f. 1941.
1963
Nr 9:6, 15 ha, Nils Gullstrand f. 1905, hustru Agnes Persson f. 1912, son Kjell f. 1935, dotter Ruth f. 1937, dotter Gunnel f. 1941, dotter Siw f. 1947.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org