Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

Danska adelssläkter i Hunnestad under 1400-1600 talen.

          

Vapensköldar Bielke, Bing, Myre och Hvittenstiern

Adeln på Hunnestads säteri finns dokumenterad från slutet på 1400-talet fram till 1630 då Hunnestads historia blev gemensam med Marsvinsholms.
Adeln på Hunnestad har beskrivits som dansk lågadel, men Joseph Andersen Bielke hade enligt Danmarks Adels årsbok anor till riddarsläkterna Hak, Galen, Erlandsen, och till självaste Skjalm Hvide. Joseph Andersen Bielke nämns i första hand skriven till Gyllerup (troligen Ingelstad h.). Joseph Andersen Bielke var gift med en Kirsten Splid. Sonen Tilluf Josephsen Bielke skrev sig även han både till Gyllerup och till Hunnestad år 1496.


Tilluf Bielke var gift med Gunhild Ovesdotter Bing, hon var dotter till Ove Bing på Dybäck, Vemmenhögs h. Tilluf hade minst fyra syskon; Anders Josephsen Bielke skrev sig till Bellinge, Sönder Kirkeby på Falster och namnet Falster ingår därefter som ett tillägg på namnet Bielke på denna gren. Anders Bielke-Falsters söner är kända eftersom de processade om arvslotter på gårdarna Gyllerup (Ingelstad h.) och Hunnestad.

Sonen till Tilluf Bielke och Gunhild Bing hette Jens Tillufsen Bielke född c:a 1500, denne var en av 43 ”menige Adell og Ridderskaff udi Schone, Halland och Blegindt” som svurit trohetsed till Christian III år 1536 på Rigsdags-Recessen på Köpenhamns slott. Jens Tillufsen Bielke räknas även som norska Bielkesläktens stamfader. Mer om norska Bielke-ätten:  Norsk biografisk leksikon

Den som tog över Hunnestad efter Tilluf Bielke var systern Bente Josephsdatter Bielke. Bente var gift med en Jacob Kyrning Myre som nämns i olika dokument 1533 – 1541. Jacob Myre var en Rideman – en sorts kronans budbärare att förmedla kungliga beslut. Adeln och ridderskapet gjorde en förlikning med Borgmästare och Rådh i Lund 1539 på Christian III vägnar. I denna förlikning fanns Jacob Myre till Haenedstedt (Hunnestad) med bland ridderskapet. Deras son Jens Myre nämns bland de stupade i slaget under nordiska sjuårskriget vid Axtorna, Faurås h i Halland den 20 oktober 1565.

Jens Myre var gift med en Johanne Hvittenstjern som var dotter till Anders Jacobsen Hvittenstjern vilken stod biskopen i Århus nära och var biskoplig lensman på Holbeack gård. Jens Myre och Johanne Hvittenstjern hade två döttrar Beate och Clara.

Beate Myre var hustru till Mikkel Pedersen Gynge i hans tredje äktenskap, denne blev ärad för sina insatser i Göinge mot svenska attacker mot Skåne. Som änka gifte Beate Myre om sig med Jens Falk som i Jordrevningsprotokoll 1671 nämns som ägare till Hunnestad i slutet av 1500-talet. Jens Falk hette egentligen Jens Clausen Falk Mormand. Namnet Falk tog han efter sin mor som tillhörde denna urskånska ätt.

Den andra dottern till Jens Myre och Johanne Hvittenstjern - Clara Myre var gift med Johan Maccabaeus Vildman, vilkens fader var teologen och professorn i Köpenhamn Christian Maccabaeus. Denne Christian Maccabaeus var född i Wittenberg i Tyskland och kom till Danmark i samband med reformationen på 1530-talet. Johan Maccabaeus mor var Kirsten Clausdotter Gagge född på Rydsgård, Ljunits härad. Johan dog 1618 och efterlämnade änkan Clara Myre utan kända arvingar. Clara Myre sålde Hunnestad omkring 1630 till den store godssamlaren Otto Marsvin från Dybäck. Otto Marsvin hade även gift till sig och friköpt sig från övriga arvingar till Krageholm.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org