Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

Hunnestad säteri revs i mitten av 1800-talet och några teckningar eller bilder av säteriet tycks inte finnas. Men med hjälp av tre källor; karta, Gillbergs beskrivning och en bouppteckning från 1700-talet, kan vi få en ganska tydlig bild av säteriets utseende.

  sateriethellfalkw

Geometrisk ägodelningskarta 1745. Mangårdsbyggnaden har tre skorstenar som stämmer med bouppteckningens uppräkning av tre spisar. T.h. Ingmar Hellfalks illustration av säteriet.

Ur J Lorents Gillberg ”historisk, Oeconomisk och geografisk beskrifnining öfver Malmöhuslän, 1765: "Denne gård har en carecters byggnad av korsvärk med tegeltak. Ladugården består av 3:ne korsvärks byggnader med halmtak. Till gården ligger en liten kiöks och 2.ne humlegårdar. Gården äger nödtorftig skog fiske i 2:ne dammar av karp och rudor".

Rundvandring i Säteriet med hjälp av en bouppteckning från 1764 efter prästänkan Maria Havemann dotter till tullnären i Karlshamn Hjeronius Havemann och hustrun Ellisabeth Kehrvasse.

Säteriets huvudbyggnad kan ha haft denna planlösning:

 

Inventarier:

Uppvärmning - En Nattvards ugn I sahlen mindre och söndrig, en järnpanna I kiöket, tre järnrör till Kakelugnen.
Uti Spiskammaren …. Uti Kiöket; En hönsabur, en wattn spann af Boke, två Dito af Eke med en järnjord utan grepe, en strippa bytta, fyra Baketråg af furu gamla, en öhra fjerding af Boke, en Besmarre.

Uti Cammaren innan för Stugan; En Eke kista med 12 st hörnband grepar samt lås ock nyckel, en gammal Eke kista med Stillt håg grej samt järngrepar lås ock hängslor, en Dito med listwärck af Eke beslag, en Mindre Eke kista med 8 st hörne band, lås ock hängslor, en Cofert af furu med lås ock öfvrigt järnbeslag, en gammal furu kista utan låck, en gammal Dito Mindre med söndrig lås och löst låck, en Brunmåhlad draglåda med 2 ne små lösa lådor ock runda järnvingar uti, en rund Brunmåhlad Dito med gammalt lås ock hängslor, ett litet Ekeskrin med röda listor gammalt lås ock nyckel, en hög furubänk med låck, ett mindre brunt Ekeskrin med lås, hängslor ock grepar, en liten kryddlåda, ett Matskåp af furu med lås utan nyckel, ett mindre brunt skåp med 2 ne halfdörrar med lås ock hängslor, ett gammalt så kalladt flua skåp med wäf på sidorna, ett litet furu bord med brunmåhlat bordblad och korsfot, en gammal Eke Stann tunna, en gammal hallf stann tunna af Eke, en gammal drickesfjerding söndrig, en öhrafjerding, två aflånga bänkar af furu, en hylla med 4 st hörneband, två större häcklor, två mindre och smahlare dito, en gammal fohla häck under loftet, en stor gryn skopa, två små korgar, en lös Thebords skifva.

Uti Dagliga Stugan; Ett Brunmåhlat skåp med järn grepar lås ock hängslor, ett Dito mindre söndrigt, ett flatt aflångt Dito mindre med lås, ett högt Dito än mindre bak kakelugnen, ett litet matskåp med 4 st tillhöriga lådor, en skjärm bestående af 6 dehlar med swart wäf öfverdragen, en brunmåhlad bordbänck, ett Dito slag bord, ett brunmåhlat gammalt sängställe, två futellyer med sydt säte ock ryggstycke af trä.

Uti Sahlen; En stor klädes låhr af furu, ett Thebord öfverdraget med blått ock rödt sitz, ett litet sängställe af furu, ett litet fyrkantigt järnbeslagit penning skrin med lås ock nyckell, en gammal spånsäng, en spinneråck, en garnwinda, en Lähnstohl med rödt wärckanes öfverdrag, en Dito med blått säte, sex st stohlar, tre gamla Råssläders stohlar, en gammal trästohl går på 4 st små hjul, en gammal söndrig lähnstohl med sydt öfverdrag, ett litet brunt fällbord med tillhörande fötter, fyra stohlar med hwitt Blångarns säte 2ne i sahlen ock 2ne Dito på Lofts Cammaren.

Uti Förstugan; En stor lång gammal furukista med gammalt ock söndrigt lås utan nyckel, två gamla sängtak af furu, en fönster läm.

Uti Cammaren på Gården; Fyra gamla Eke kahr, en öhra stann tunna af Boke, en kierna, ett Kahr botten, en längre ock tre st kortare furubräder, två st kahraband.

Uti Kiällaren; Bryggeballja af Eke med 3 st järnband, Silla ballja, fyra Drickes åttingar, en aflång furulåda, ett gammalt kahr utan botten med tre järnband,två swahla tunna af Eke, En öhra bytta af Boke med låck, ett stort rundt bordblad, en gammal stantunna wid dörren af furu, en gammal fjerding, två små byttor utan botten a rund krantz, en kahra bänk af Boke, två drickes halftunna, två drickesfjerding, 1 Öhrabytta, en gammal stann fjerding.

På Lofts Cammaren; Brunmåhlat sängställe, Bord med inhängd stenskifva ock korsfot, litet järn beslaget chatull med lås och nyckell, 3 st Råssläder stohlar söndriga, två sämbre gamla stohlar med swart säte, en Drickesfjerding. Gardiner; Lärfts gardiner 3 ½ ahln hwardera med tillhöriga kappor i dagliga stugan.

På Loftet; Bättre och sämbre. Träwahror.Tre gamla Järnbeslagna Pottugnsjuhl, två gamla Pottugns stohlar, en swart fodral till En Eke kista af furu bräder.

 

 

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org