Sök på hunnestad.org, genom att klicka på förstoringsglaset här ovan

GÅRDARNA I HUNNESTAD VAR PÅ 1/4 MANTAL, FRÄLSE. MOTSVARANDE C:A 30 HEKTAR. EFTER 1840 FICK VISSA GÅRDAR NYA NUMMER. EFTER 1910 ÄNDRADES GÅRDARNAS NUMMER IGEN.

Hunnestad 12 (15)(10)(3), se även under Gatuhus.

 

Insockne frälsehemman, från början ¼ mantal den sydligaste av gårdarna 9-12, som låg i rad i byns östra kant.
52 tunnland och 7 ar vid enskiftet 1827, åkrar; Tånga wång och runstenswång. Arealen bestämdes till området längst i söder mot Harsade mölla, någon gård eller hus blev aldrig uppförda där utan det verkar som nummer 12 istället kvittades mot en del av nummer 15. som flyttades till Hunnestadskorset, vid vägen mot Krageholm och Rots mosse. Vid laga skifte 1907 hade arealen fått nummer 3, då fanns det 7 hektar och 62 ar åker, medan det fanns 19 hektar och 41 ar äng, totalt 27 hektar och 3 ar Detta gäller området längst i söder som tillhör Marsvisnholm.
Nummer 15 (12) hade vid enskiftet 1827 37 tunnland, åker var Sunnawången.
1913 hade Nr 10 5,6 hektar, dessutom 5 hektar som ligger under Skårby, Nr 10 Stenhuset har 8,6 hektar. Detta är ursprungligen en del av nummer 15, men troligen har arealen kvittats.

Specification uppå allmogens information uti Catechismi lära uti Skårby församling Anno:
1716 Pähr Jönsson, hustru Ingeborg, flicka Karna.
1721 Erik Pehrsson, hustru, pojke Anders (mantalslängd).
1726 Erik Pährsson, hustru Anna, pojke Anders, pojke Jon, piga Jertrud.

Kommunionlängd:
1750 Åka Pehrsson
1766 Dräng Niels, inhyse Ingar, gatuhus Christoffer Pährsson, Karna.
Gatuhus Nils Hindrichsson, Boel.
1779 Ola Larsson, Kirstina, piga Bengta.

Husförhörslängd:
1780
Ola Larsson f. 1741, hustru Kjerstina f. 1740, son Lars f. 1770, son Pähr f. 1775, dotter Ingar f. 1773, dotter Bängta f. 1779, dräng Nils f. 1759, piga Kerstina f. 1763.
1791
Pehrsson 38 år, hustru Kerstina 31 år, son Pähr 3 år, dräng Anders Tufvesson 27 år, piga Bengta 17 år, inhyse Ola Larsson 60 år, dotter Bengta 10 år.
1808
Pehr Jönsson f. 1760, hustru Elna f. 1767, son Jon f. 1797, dotter Anna f. 1793.
1813
Pehr Jönsson f. 1760, hustru Elna Jönsdotter f. 1767, son Jon f. 1797, dotter Anna f. 1793.
1827
Jon Pehrsson f. 1797, hustru Anna Jönsdotter f. 1805, son Sven f. 1826, enklingen Pehr Jönsson f. 1860.
1842, Se även Torp - Stenhuset.
Jöns Olsson f. 1817, hustru Karna Andersdotter f. 1814, dotter Bengta f. 1839, son Anders f. 1842.

Nr 12 ersätts troligen av nr 15 vid Hunnestadskorset, öster om landsvägen Lund-Ystad.
1856 Nr 15, 1/8 mantal,
Jeppa Andersson f. 1815, hustru Karna Andersdotter f. 1814, son Anders f. 1842, dotter Bengta f. 1839, dotter Hanna f. 1846, dräng Lars Nilsson f. 1820.
1856 1/16 mantal.
Mårten Tufvesson f. 1815, hustru Hanna Johansdotter f. 1818, son Jöns f. 1846, son Johan f. 1849, inhyse enkan Anna Pehrsdotter f. 1783.
1869 Nr 15,
Mårten Tufvesson f. 1815, hustru Hanna Johansdotter f. 1818, son Johan f. 1849.

1875

Mårten Tufvesson f. 1815, hustru Hanna Johansdotter f. 1818, son Jöns f. 1846, son Johan Mårtensson f. 1849, hustru Kjersti Månsdotter f. 1850.

1884 ¼ mantal.
Johan Mårtensson f. 1849, hustru Kjersti Månsdotter f. 1850, son Anders f. 1882, inhyse Mårten Tufvesson f. 1815, hustru Hanna Johansdotter f. 1818.
1895 1/16 mantal
Johan Mårtensson f. 1849, hustru Kjersti Månsdotter f. 1850, son Anders f. 1882, dotter Karin f. 1887, inhyse, Hanna Johansdotter f. 1818.
1900
Johan Mårtensson f. 1849, hustru Kjersti Månsdotter f. 1850, son Anders f. 1882, dotter Karin f. 1887.
1910 Nr 10
Johan Mårtensson f. 1849, hustru Kjersti Månsdotter f. 1850, son Anders f. 1882, dotter Karin f. 1887.
1913. 5,6 Ha plus angränsande 5 Ha. under Skårby. Ägare Johan Mårtensson f. 1849. (Rikets allmänna kartverk med ägarbeskrivning 1913)
1920
Johan Mårtensson f. 1849, son Anders Johansson f. 1882, Sigrid Josefina Albertina Pettersson f. 1896, hennes son Bertil f. 1920.
1930
Anders Johansson f. 1882.

Göran Olsson, Krageholmsvägen 511, 271 96 Ystad goran.olsson@hunnestad.org